Niet bekend Feiten over slotenmaker Zaventem

3 huizen verder oostwaarts woonde Cornelis Florsiz., vleeshouwer over beroep. Tevens was hij ‘speelman’, ons vak dat op bruiloften en overige feesten werd uitgeoefend, daar waar hij lustige paren op een tonen aangaande bestaan instrument, waarschijnlijk ons fluit, naar bestaan ‘pijpe’ liet dansen.

Anti het einde met een 17e eeuw zou een jenever een regio met een brandewijn zodra ‘hels vocht’ overnemen.

Een ‘graeffmaecker’ betreffende een Andere Kerk kan zijn wegens ‘memorie’ aangetekend in een ‘huysinge’ haar toebehorende.

In een Cellebroerssteeg woonde ons zekere Heyndrick Jansen, ‘nastelingmaker’, welke ‘nestels’ of ‘nestelingen’ (veters) vervaardigde voor een Delfse poorters en poorteressen of liever wegens een ganse schoendragende gemeente met de stad.

Later zou het St. Lucasgilde zichzelf de antieke kapel met die instelling toe-eigenen. Nu wordt welke regio ingenomen door de gemeenteschool met aan het hoofd Petillon. [Tegenwoordig staat op deze plaats weer ons replica met het oude Gildehuis, dat dus feitelijk een verbouwde middeleeuwse kapel was.]

Een huisvrouw betreffende Bruyn Harmansz. Schinkel, wiens zaak ook met de noordzijde over dit Marktveld gevestigd was, gaf aan, het hun woonhuis vier haardsteden bevatte. Bruyn was een zoon over Harman Schinkel, welke in 1568 alhier mits ons slachtoffer van religiehaat met den zwaarde was geëxecuteerd (wegens dit drukken over ketterse geschriften - zie Jaarboekje aangaande Delft 1866).

Hugo Jansz van Groenewegen was in 1572 alsnog burgemeester in Delft, maar ‘slipte of glipte’ in dat jaar een stad uit, na via een Prins wegens Spaansgezindheid enig tijd in huisarrest te bestaan gehouden.  

Ons der toenmalige schepenen, Jacob Adriaensz. Paeu, welke ons brouwerij en woonhuis met de Koornmarkt bezat, was verder eigenaar met ons ‘zomerhuysken’ met één haardstede, behalve bovengemelde poort gelegen, waar hij zichzelf van een beslomme­ringen der criminele rechtspleging en met het brouwersbedrijf kwam verpozen. Een tijd met lusthoven en buitenplaatsen was nog niet begonnen.

(Het verguldsel het destijds heel wat werden gebezigd past minder bij de eentonigheid en grijze kleurcombinaties van de toenmalige bouw (uit 1882)

De weduwe woonde in ons deel over het antieke ‘Patershuys’. In hetzelfde deel betreffende het gewezen klooster had zich ook Klik hier de ‘Franchoyse predicant’ Pierre Moreau ‘om nyet’ gevestigd. Het jaarlijkse traktement betreffende die voorganger werd in 1600 betreffende 150 gulden verhoogd.

Het ‘kleyne officie’ behoort onderwijl tot dit verleden precies wanneer zoveel ouds, dat wanneer verouderd, ook niet verdere in de tegenwoordige gemeentelijke inrichting schijnt te passen. Momenteel is een politie belast betreffende de zorg die vroeger op een torenwachter rustte. Een trompet is, betreffende een ratels van de klapwakers, de stokken over de ‘dienders’, enz. bijgezet bij de relikwieën met de antieke tijd. Zij ruste in vrede!

Vervolgens verwijlen wij ons ogenblik bij een gevelsteen in dit woonhuis met Machtelt Aryens alvorens een Boterbrug te passeren. Op de gevelsteen met dat woonhuis staat een mythologisch gedrocht betreffende het onderschrift  ‘Inden Draeck ‘ afgebeeld.

Tevens er waren ettelijke brouwerijen te ontdekken. Op een enige uitzondering na, werkten ze allen betreffende twee ketels en twee eesten, zowel vanwege persoonlijk behandeling indien wegens een dorstige stadgenoot, een talrijke biertappers en allen in en buiten de Republiek die dit daar gebrouwen ‘oud Delfsch’, ‘Moselaer’, ‘Israël’ of ‘Pharao’ op prijs stelden. In dit register vind ik [met een 3 Akerstraat tot het noorden lopend]

Het een en ander goed samenging, wijsheid in een Raad namelijk en wegens­treffelijkheid van fabrikaat, daarvan getuigen een resoluties in welke dagen genomen, ook wanneer de vermaard­heid aangaande het oud-Delfts bier en over het ‘Delfsch puyck’, ons middel over de voormalige lakenindustrie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *